Ty Dolla $ign - Universe

(D.A. Got that dope)

The universe must want me to win
I'm happier than I've ever been, ever been, yeah
Feelin' this good should be a sin, yeah
T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.