Ty Dolla $ign - Lies & Dreams

In the morning first thing I do is roll up, then I think of you
And all I wanna do, to you, when I see you (See you)

Yeah, girl I won't waste your ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.