Ty Dolla $ign - Serpentwithfeet Interlude

Oh, the disappointment
When I fall to temptations (temptations)
Oh, the frustration
When I fail expectations
How could I miss the call?
How could...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.