Justin Quiles - Te Necesito

Tú sabes que yo te necesito
Yeah
Listen to me
The Real Rondon
Oooh oh

En las noches me muero de frío (eso es así)
Y mientras duermo todo es te...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.