BlocBoy JB - Excuse Me

Excuse me, excuse me, uh, how you doin? (Mm, mm)
My name JB and I'm looking for the chewin' (mm, mm)
Amg Mercedes, hop out ballin' like I'm Ewing (s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.