Remoe - Ketten

Aus dem Flugzeug, nach Dubai, downtown im Restaurant
Läuft Lionel Richie, „All Night long“
Und ich vergess' den Streit, den Streit, den Streit nie m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.