Dardan - Keiner will mit dir tanzen

Du fährst in Cabrios
Auf dein'm Konto paar Mios
Fliegst jedes Jahr nach Rio
Um abzuhängen mit Latinos
Alle lächeln für die Kamera
Denn du hast si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.