Ozuna - Ya No Estoy Pa Ti

Ya no te quiero pensar, ni buscar
Ya yo no estoy pa' ti
Porque el tiempo pasado es tiempo perdido
Por eso tú no estás aquí

Ya no te quiero pensa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.