Ozuna - Del Mar

Yeah eh
Ozuna

Se pierde en la arena y el mar, ah ah ah (ah ah ah)
¿Estaré soñando yo?
Se ve tan tropical (oh oh, tan tropical)
El sol está qué...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.