Ozuna - Duele Querer

No, oh
Yeah eh (ni de ti ya ni sé)
(Ni sé)

Una duda puede más que mil razones (mil razones)
Mil razones tuve pa que te quedaras (te quedaras)
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.