Maluma - Dispuesto

(Maluma, baby)
(Ozuna)
(Mamacita)

Me pongo mal cuando te vas
Quemando empiezo a maquinar
Dices que buscas algo real
Y lo tienes frente a ti
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.