Ozuna - Mala

Quisiera recuperar
Todo el tiempo perdido (todo el tiempo perdido)
Siento que la relación (la relación)
Se está partiendo por el hilo (uoh-oh)

V...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.