Ozuna - Enemigos Ocultos

Hmm, jaja
Uoh-woh-oh
Uno
Dímelo, Químico
(Woh-oh-oh) Los Legendarios (ah)
(Eh, eh, eh, eh)

Yo no tengo enemigo', to' son oculto' (to' son ocul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.