Pietro Lombardi - Cinderella

Ich hab' noch nie sowas Schönes wie dich gesehen, Bella
Schaust du mich an, kann ich dir nicht verstehen, Bella
Ganz egal, ob Louboutin
Fendi und Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.