Kay One - Herz aus Gold

Na haa
Ouhh-wouh
Ho-oh

Es kommt mir vor wie gestern, als wir zwei so jung und dumm und voller Fehler waran
Wir haben die Zeit zusammen verbracht...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.