Giovanni Zarella - Ci sarai

Un bagno in mare e poi
Il sale su di noi
Certe notti un po' cosi
Ti sento ancora qui

Uh-oh-uh

Irgendwie fängt irgendwann
Irgendwo die Zukunf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.