Niña Pastori - Amor de San Juan

Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba
Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba

Cuando salga la luna nueva la de san juan
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.