Niña Pastori - Bajo Tus Alas

Cómo se llama la música de siempre
Qué sin noche ninguna, vive en las estrellas
Si dentro de mí
Ya falta silencio
Sin vela ni viento
Por el mar n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.