Justin Quiles - No Es De Hombre

Te vi y quería invitarte a bailar
O talves una noche a cenar
Pero vi que estabas acompañada
Y acaramelada
No me resistí al verte pasar
Tome ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.