Farruko - Miss Lonely

Well Music
Welcome to the remix
Geezy homie
Ay, yo no creo; ay, yo no creo
Dímelo Flow
Farru
Ay, yo no creo que
¡Boom-boom-boom-boom!

Yo no ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.