Remoe - Bad Ass

Ich lad' sie ein in meine Penthouse-Suite
Denn sie will wissen, wie mein Bett aussieht
Bisschen Apfelsaft und Hennessy
Ich bin ein Arsch, doch sie ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.