Kool Savas - Sneakers & Heels

Du hast Anspüche, suchst 'n reichen Typen mit Ruhm
Schuhgröße 39, Füße wie 'n Huhn
Willst Cash für die Taschen, im Winter auf die Malediven
Quanten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.