Kraantje Pappie - Lil Craney

„Hé, little Craney hoe gaat het nu?
'k keb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong!”
En opeens is het: „hoe gaan de zaken nu?
Ik heb je ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.