Kris Kross Amsterdam - Moment

Ahh, ahh
Een moment zonder jou
Alleen de stilte om me heen
Ik steek m'n armen naar je uit
Maar ik voel me zo alleen

Uhm, 't is ijskoud in die o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.