Bizzey - DRUP

Ramiks, bitch
Bizzey!

A-alle alcohol op mij, alle drugs op mij
Alle vrouwen op mij, ik laat het regenen
Drup, drup, drup, drup, drup, laat het r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.