Kraantje Pappie - Getaway

Gin in m'n glas
Werp een blik op de kast
Heb een pil in m'n zak
Drink een gat in de nacht met jou
Gat in de nacht met jou

There's a goon in de ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.