Niña Pastori - Eres Luz

Eres Luz
Eres eternidad
Tu eres la sol del mar
Y mi voz de cristal
Y mi cielo

Lele, lele, lele, lele
Y mi consuelo
Porque yo tengo una pena
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.