Pietro Lombardi - Guapa

Guapa (Guapa), ho-oh-ho
Guapa (Guapa)

Du rufst an, es ist schon spät
Sagst zu mir, dass er dir fehlt, fragst
„Warum tut Liebe so weh?“, Oh-oh
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.