Bad Bunny - Qué Malo

Hace tiempo que no sube nada
Hoy puso que está soltera
Qué pena me da
De lo que uno se entera, eh eh
Real G4 Life, baby
No sé por qué se dejó (se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.