Bad Bunny - Tú No Metes Cabra

Cuando ustedes me ven
Yo sé que tiemblan
Yo estoy ready 24 hours
El Father
Tírame la bendición (yeah, yeah, yeah, yeah)

Tú no metes cabra sarab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.