J Balvin - CUIDAO POR AHÍ

Leggo

Vamo' a hacer maldade'
No le pare y dale
Baby, cuida'o por ahí (Por ahí)
Que eso se te sale, que eso se te sale
Vamo' a hacer maldade'
N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.