Bad Bunny - Pero Ya No

Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh, yeh, yeh, yeh, eh
Hoo
Okay, ey, ey

Antes yo te quería pero ya no
Tú me gustabas pero ya no
Yo estaba pa' ti pero ya no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.