Pietro Lombardi - Standort

Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na
Na na na na na na

Sitz' im SUV, full Tank, Gasoline
Spiegelbild Latino und meine Melodien...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.