Ozuna - Danzau

Jaja, ja
Woh oh
Jaja
Mally mall
Ozuna

Ella se pega a la botella, loca con el humo, no encuentra balance
La otra noche en la disco, bien loca c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.