Ozuna - Pégate

Si te digo cómo la conocí
Fue una noche en la disco
Ella me invito a bailar a mí
Y yo que no me resisto

Pégate, suavecito pégate
Que nadie te v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.