Ozuna - Reggaeton en Paris

N-I-C-K
(Yeih)
Dalex
Uh, yeah
Ozuna
Yeah

Bebiendo y bailando las penas se olvidan
Subiendo y bajando como una machina (Una machina)
Todo el...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.