Anuel AA - Adicto

(Uah)
Han pasado varios día' y yo 'toy enfermo de ti
Dime qué me hiciste, ma'
De mi memoria yo no te puedo borrar
Dios me va a castigar, le promet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.