Ozuna - Mayor Que Yo 4

Este menor que usted (New Generation, let go)
La quiere conocer
Con su forma de actuar
Me va a enloquecer
La tengo en mi soñar
Acaricio su pi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.