Anuel AA - La Última Vez

Yo te perdí la última vez que te vi, (que te vi)
Tu amiga te texteo hablando mierda de mí (de mí)
Ella me vió cuando yo salí baby (oah) (Real hasta ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.