Anuel AA - No Te Veo

Ya no responde ni el teléfono
No sé de ella ya no manda textos
No sé como pero se arruinó
Quiero verla y no encuentro un pretexto (Casper)

Q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.