Anuel AA - Pal Carajo

Tu novio a ti te tiene aborreci'a
Hoy me levante aborreci'o
Por culpa de la mujer mía

Bebe conmigo y dale, baby todo se vale (Uah)
Dile a tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.