Stadio - L'Autunno Ti Dona

Ti ho preso poi difeso
Da quelli che così
Dicevano di amarti come me
Che bello il tuo sorriso
Bella la gioventù
Il senso della vita se ne va...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.