Stadio - Copriti Che Fuori Piove

Copriti che fuori piove
E i marciapiedi sono sempre troppo stretti
Copriti che fuori piove
Ci sono cani che sono padroni senza museruola
Copri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.