Stadio - Miss Nostalgia

Per cercare nuova ispirazione
Ho inventato un cocktail col tuo nome
Ho trovato una fotografia
Di Parigi e quella rosa
Che mi hai dato per errore
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.