Manuel Carrasco - Y Ahora

Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas
Que esta canción nace de ti por ser la dueña
La dueña de mi inspiración
La que despierta en mi la voz
Da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.