Justin Quiles - Leyenda

Yeah yeah yeah

Tú eres una leyenda, mami, tú eres una leyenda, yeah (Eh)
Ya tú sabes lo que puede pasar (Oh), yeah yeah (Yeah)
No hay que irte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.