Pietro Lombardi - Bella Donna

Blaue Lagunen, weißer Strand
Wir haben uns beide nicht gekannt
Doch es war mehr als nur ein Tanz

Hey Bella Donna!
Du bist heißer als der Sommer ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.