Justin Quiles - Comerte a Besos

Una noche de fantasías (Fantasías)
Como quisiera que fueras mía (Mía, mía)
Emborracharme con tus beso'
Y hacértelo hasta el otro día (Let's go!)
Q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.