Payy - Bella

Ich drück' auf den Buzzer
Hab' mich entschieden aus dem Katalog
Komm, tauch ab in einen Palast
Und einer Flasche von Havana Club
Maria tanzt wie b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.