Kraantje Pappie - Ik Heb Je Nodig

Ramiks, bitch
Ramiks, bitch
Ramiks, bitch

Oh, ik leef niet alleen vandaag en
Oh, please begrijp m’n vraag
Ik heb je nodig
Niet alleen vandaag,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.